top of page

Utslagsplats - Tee färger golf - Hektometersystemet

Reglerna föreskriver fyra skilda utslagsplatser som markeras framifrån räknat med röda, blåa, gula och vita markeringar. Blå och vita markeringar används vid elit- och mästerskapstävlingar och behöver oftast inte finnas utsatta annat än i sådana sammanhang. Det finns en mängd olika typer av markeringar. En del klubbar väljer mer diskreta markeringar som naturligt smälter in i och är anpassade till natur och miljö.


Hektometersystemet i golf är en relativt ny metod för att mäta avstånd på golfbanor. Denna metod har utvecklats för att göra det lättare för spelarna att bedöma avståndet till olika delar av banan och välja rätt klubba för att nå rätt avstånd. I detta blogginlägg kommer jag att förklara vad hektometersystemet i golf är, hur det fungerar och hur det kan hjälpa dig att välja rätt tee-färg för att slå ut från.


Hektometersystemet i golf är baserat på metriska enheter, där ett hektometer motsvarar 100 meter. På en golfbana används hektometersystemet för att mäta avståndet mellan olika punkter på banan, till exempel avståndet från tee till green eller avståndet till en bunker. Avstånden anges i hektometer eller delar av hektometer, som till exempel 1,5 hektometer.

Fördelen med hektometersystemet är att det gör det enklare för spelarna att bedöma avståndet till olika delar av banan, vilket kan hjälpa dem att spela bättre och mer effektivt. Genom att använda hektometersystemet kan spelarna enklare välja rätt klubba för att nå rätt avstånd, vilket kan resultera i färre slag och bättre poäng.


Hektometersystemet golf

Lite förklaring vad det innebär:

Svenska Golfförbundet vill arbeta för mer innovativa golfbanor som tar fasta på att erbjuda alla golfspelare en upplevelse i spelet som motsvarar spelstyrkan.


För att enklare styra spelet till rätt tee för varje spelare utifrån slagstyrkan bör hektometer-systemet användas istället för rött, gult etcetera..


Det blir att välja rätt utslagsplats till förhållande till spelstandard inte till kön. Dessa åtgärder kommer att medverkar till roligare golf för alla. Tees kommer alltså att heta: T60 .


Siffrorna anger en ungefärlig längd på banan från respektive tee, alltså:

60 motsvarar alltså runt 6000 meter och är den gamla vita
57 motsvarar runt 5700 meter och är den gamla gula
53 motsvarar 5300 meter = blå
48 motsvarar 4800 meter = röd

När det gäller att välja rätt tee-färg att slå ut från, finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Generellt sett används tee-färger för att skilja mellan olika nivåer av svårighet på golfbanan. Det är viktigt att välja en tee-färg som passar din nivå av spel, för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt på banan.


En vanlig fråga som golfspelare ofta har är "är 57 gul tee?". Svaret på den frågan är att det varierar mellan golfbanor, men generellt sett är en gul tee en kortare utslagsplats än en vit tee. Det kan vara en bra utslagsplats att välja om du har en lägre klubbhastighet eller om du är en nybörjare på golfbanan.


För att välja rätt tee-färg att slå ut från är det också viktigt att ta hänsyn till dina personliga preferenser och din nivå av självförtroende på golfbanan. Om du känner dig bekväm med att slå ut från en längre utslagsplats, kan en vit eller blå tee vara det rätta valet för dig. Om du däremot känner dig osäker på din klubbsväng eller har en högre handikapp, kan en röd eller gul tee vara en bättre utslagsplats att välja.


Sammanfattningsvis kan hektometersystemet i golf vara till stor hjälp för spelarna genom att göra det enklare att bedöma avståndet till olika delar av banan. Genom att välja rätt tee-färg att slå ut från kan du också få en bättre golfupplevelse på banan. Det är viktigt att välja en tee-färg som passar din nivå av spel och din personliga preferens. Om du är osäker på vilken tee-färg du ska välja, kan det vara en bra idé att fråga personalen på golfbanan eller att prata med andra golfare som är mer erfarna.


När du väl har valt en tee-färg att slå ut från är det också viktigt att använda hektometersystemet för att bedöma avståndet till olika delar av banan. Genom att använda hektometersystemet kan du välja rätt klubba och slå bollen på rätt avstånd, vilket kan hjälpa dig att spela bättre och mer effektivt på banan.


För att summera, hektometersystemet i golf kan hjälpa spelare att bedöma avståndet till olika delar av banan och välja rätt klubba för att nå rätt avstånd. Det är också viktigt att välja rätt tee-färg att slå ut från, baserat på din nivå av spel och personliga preferenser. Genom att använda hektometersystemet och välja rätt tee-färg kan du förbättra din golfupplevelse och spela bättre på banan.


Avståndsmarkeringar vid tees

Vid varje tee skall det finnas en markering som exakt anger hur långt hålet är. Det angivna avståndet gäller från markeringen till mitten av green och mätningen är gjord längs en linje i mitten av fairway. Avståndet anges i meter och är avrundat till närmaste hela tal. Se SGF:s handbok ”Spel- och Tävlingshandboken”. Avståndsmarkeringen utgörs i regel av en fast förankrad platta eller mäteripinne, placerad på mätpunkten. Placera pinnen i höjd med ”tees normala placering” och sätt den så att den inte förhindrar klippning av tee. Det bör finnas en markering vid vardera röd och gul tee.


Utslagsplatsen består av ett speciellt uppbyggt område varifrån spelet på respektive hål börjar. Ytan skall vara plan och gräset skall klippas kort, 8–15 mm. Utslagsplatserna bör kunna automatbevattnas. Området för varje tee bör inte understiga 200 m2. På varje golfhål skall finnas en röd och en gul tee. Det kan dessutom finnas en blå och en vit tee. Gul tee, klubbtee för herrar, respektive damer, används vid allmänt spel och klubbtävlingar. Blå tee, backtee damer, och vit tee, backtee herrar, används vid elittävlingar. De olika färgbeteckningarna på tees har att göra med avståndet till green. Röd tee skall ligga 16–22 % närmare green än gul tee. Utslagsplatsernas färg markeras vanligen med ett färgat föremål, en sten, en stolpe eller dylikt. Ovan angivna tees behöver inte utgöras av fyra skilda områden. De kan mycket väl, om terrängen tillåter, samsas på samma område


2 597 visningar

Comments


GÖR SOM MÅNGA GOLFSPELARE OCH FÅ
TIPS FRÅN COACHEN

Och missa inte dem senaste erbjudanden från märken som Titleist, TaylorMade, Nike, Cobra och många fler!

VI HÖRS!

MEST LÄSTA

29230.jfif
bottom of page